Drony CZ & SK – kde sú lepšie podmieky?

Drony CZ & SK – kde sú lepšie podmieky?

Prevádzka, poplatky ako aj získavanie oprávnení na UAV (drona) v tuzemsku sa v niektorých bodoch markantne líšia od našich českých susedov. Inak povedané v ČR je všetko ľahšie a z dlhodobého hľadiska aj lacnejšie. Rozdielov je samozrejme hodná kôpka, preto vypichnem len tie najväčšie. Pusťme sa teda do práce a poďme porovnávať.

Všetko začína získaním oprávnenia pilotovať UAV. V oboch krajinách Vás preskúšajú z teórie aj praxe. U nás sa musíte naučiť 1302 otázok z predmetov ako rádiotechnika, letové právo, meteorológia, aeromechanika, palubné prístroje…. v ČR je to 6 strán praktických informácií tzv. doplnok X. U nás ale neplatíme nič (zatiaľ) za vykonanie všetkých skúšok a vydanie „povolenia na lietanie lietadla spôsobilého lietať bez pilota“, susedia si tu priplatia za kolky 170€.

Hobby pilot – to je niečo čo môžeme susedom úprimne závidieť, pretože nemusia platiť povolenie na výkon leteckých prác (PVLP), a celkovo pravidlá pre prevádzku UAV v tejto skupine sú oveľa miernejšie. Samozrejme takýto pilot nemôže vykonávať prácu za odplatu. Škoda že aj u nás nikto nemyslí na ľudí ktorí si chcú zdokumentovať svoje cesty, obohatiť svoje v-logy alebo len tak rekreačne lietať za mestom na opustenom políčku…

SR ČR
Skúšky 0 170€
Poistenie 280,00 € 280,00 €
PVLP 600,00 € (potom každý rok 300€) 390,00 € (potom každé 2 roky 60€)

*ceny za kurz, prevádzkovú príručku a ostatné správne poplatky a kolky sú takmer rovnaké

Rovnako ako aj v ČR ak chcete lietať v určitých oblastiach (mesto, nad budovami, chko ap.) potrebujete žiadosť s prílohami, teda nahlásiť kde/kedy/ako budete lietať. V ČR ale žiadosť nepotrebujete podávať všade, napríklad ak chcete natočiť kúsok lesa, alebo strom v strede políčka – žiadosť nepotrebujete. U nás aj v takomto bizarnom prípade musíte podať žiadosť a vypýtať si súhlas majiteľa pozemku na ktorom stojí strom. V oboch krajinách následne ÚCL (u nás Ministerstvo obrany) zhodnotí či je let bezpečný a vydá/nevydá povolenie.

Schvaľovanie a archivácia záberov – tiež má na starosti MO. U nás: práve ste dokončili záznam a potrebujete rýchlo odovzdať hotové fotografie klientovi. Zabudnite. Všetko napáľte na DVD, vyplňte žiadosť na posúdenie materiálov kde Vám do mesiaca „odtajnia“ nazbieraný materiál. Potom nezabudnite všetko poslať do archívu na topografický úrad s ďalším papierom. Až potom, môžete odovzdať materiál klientovi. V ČR nemusíte nič z tohto posledného odseku riešiť. Už len dodám na zamyslenie, keď si niečo odfotografujete z lietadla, nič sa nikde neposiela však?

Zhrňme si to. Takže kde sú lepšie podmienky? V ČR platíte menej, nenaháňajú Vás toľko po úradoch. Presne opačná situácia je u nás, platíte viac a máte viac byrokracie. Navyše fungovať úplne legálne s takýmto byrokratickým zaťažením je veľmi obtiažne. Pracuje sa na spoločných smerniciach ktoré budú vychádzať z EÚ chcem veriť že budú prospešné, zatiaľ môžeme len potichu závidieť našim českým susedom. Na záver ešte dodám že u nás sa dá celý proces získavania povolení zvládnuť za 3 mesiace, u susedov zhruba 2x toľko, rovnako postihy a pokuty sú v ČR prísnejšie ako u nás.

„Vedeli ste ze v číne stačí registrovať drona na vládnej stránke (5min) a ste vybavený?

Žiadne poplatky, žiadne licencie nič.„

2018-08-21T10:06:51+01:00