Creeping they’re she’d. Air fruit fourth moving saw sixth after dominion male him them fruitful.

Instagram
Follow us

© 2023. Dronista.sk

projekt

Nova mytna - promo 4K

Výroba videa s výdatnými dronovými zábermi. Video slúži ako promo lokality, kde klient prenajíma byty. Bola tiež požiadavka mať video v 4K kvalite.

expatexperts.sk

Výroba videa

expatexperts.sk